+995 591 34 44 55
აირჩიეთ ენა EN
საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრი
დისკუსია რადიკალიზაციასა და ძალადობრივ ექსტრემიზმთან დაკავშირებით დისკუსია რადიკალიზაციასა და ძალადობრივ ექსტრემიზმთან დაკავშირებით
12
მარტ

დისკუსია რადიკალიზაციასა და ძალადობრივ ექსტრემიზმთან დაკავშირებით

უკან