+995 591 34 44 55
აირჩიეთ ენა EN
საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრი
საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრმა (GCSD) ვარშავის სამიტის დეკლარაციის მიმოხილვა გამოაქვეყნა.
19
ივლ

საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრმა (GCSD) ვარშავის სამიტის დეკლარაციის მიმოხილვა გამოაქვეყნა.


დოკუმენტი მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებას ვარშავის სამიტზე მიღებულ იმ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, რომლებსაც პირდაპირი და/ან არაპირდაპირი კავშირი აქვთ საქართველოს უსაფრთხოებასთან და ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან. დოკუმენტი შეიცავს დეკლარაციის ცალკეული დებულებების მოკლე შეფასებებსა და ანალიზს
უკან