+995 591 34 44 55
აირჩიეთ ენა EN
საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრი

აირჩიე გონივრულად

დასრულებული
პროექტის მიზანია  მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა  საგარეო პოლიტიკისა და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე და  ამ საკითხების პრიორიტიზირება საარჩევნო პროცესებში საქართველოს 5 რეგიონში:  შიდა ქართლში, იმერეთში, აჭარაში, კახეთში და სამცხე ჯავახეთში.
უკან