+995 591 34 44 55
აირჩიეთ ენა EN
საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრი

ახალგაზრდობა უსაფრთხოებისთვის

დასრულებული
პროექტის მთავარი მიზანია საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტების შესახებ კახეთში მცხოვრები ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება. GCSD გამართავს არაერთ ტრეინინგს ამ თემაზე კახეთში მცხოვრების სტუდენტებისთვის. ცენტრი ასევე უზრუნველყოფს ტრეინინგების პროცესში გამოკვეთილი აქტიური სტუდენტების ჩამოყვანას თბილისში და შესაბამისი სასწავლო ვიზიტების ორგანიზებას საქართველოს შესაბამის უწყებებში. ამასთან პროექტის ფარგლებში გაიცემა მცირა გრანტები, კახეთში მცხოვვრები ახალგაზრდების ინიციატივების ხელშეწყობისთვის. 
უკან