+995 591 34 44 55
აირჩიეთ ენა EN
საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრი

ძალადობრივი ექსტრემიზმსა და რადიკალიზაციასთან ბრძოლა საქართველოში

მიმდინარე
უკან