+995 591 34 44 55
აირჩიეთ ენა EN
საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრი

უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო ზედამხედველობის გაძლიერებa

მიმდინარე

საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრმა (GCSD) გააფორმა ხელშეკრულება ბრიუსელში მოქმედ საკონსულტაციო ჯგუფთან (B&S Europe), რომლის საფუძველზე #GCSD ჩაერთო უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო ზედამხედველობის გაძლიერების მიზნით ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ადგილობრივი აქტივობების კოორდინაციაში. ამავე შეთანხმების თანახმად, GCSD საკონსულტაციო მომსახურებას გაუწევს B&S Europe–ს პოლიტიკის ანალიზის კუთხით.

ზემოაღნიშნული პროექტი ხორციელდება კონსორციუმის მიერ, რომელიც მოიცავს ბრიუსელში მოქმედ საკონსულტაციო ჯგუფს B&S Europe, პოლონეთის ეკონომიკის კვლევებისა და საკონსულტაციო კომპანიების ჯგუფს Ecorys-ს, და პოლიტიკისა და მართვის კონსალტინგ ჯგუფს PMCG-ს.

უკან