ჩვენი გუნდი

თამარ ხუნწარია

თამარ ხუნწარია

გამგეობის წევრი

საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრის გამგეობის წევრი