ჩვენი გუნდი

ბექა ფარსადანიშვილი

ბექა ფარსადანიშვილი

კვლევითი მიმართულების მენეჯერი

ბექა, GCSD-ის გუნდში, 2021 წლის ივნისიდან, კვლევითი მიმართულების მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობს. მანამდე იგი ცენტრის ასოცირებული მკვლევარი იყო, ასევე, გაიარა სამთვიანი სტაჟირება TRC-ში. ბექამ 2018 წელს მიკოლას რომერის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამა დაამთავრა. 2020 წელს კი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა. ამჟამად, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონფლიქტის ანალიზისა და მართვის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლობს. მუშაობდა მკვლევარის ასისტენტის პოზიციაზე TEPSA-ში (2018). ბექას გამოქვეყნებული აქვს პუბლიკაციები და საკონფერენციო ნაშრომები უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო ეკონომიკური/სავაჭრო ურთიერთობების შესახებ.