ჩვენი გუნდი

ნინო ხუციშვილი

ნინო ხუციშვილი

ფინანსური ოფიცერი

ნინო ხუციშვილი GCSD-ის გუნდს, 2020 წლის მაისიდან ფინანსური ოფიცრის პოზიციაზე შემოუერთდა. ნინოს, თეორიული და პრაქტიკული სამუშაო დაკავშირებულია სხვადასხვა სფეროში მოქმედი კომპანიების ბუღალტულ და ფინანსურ მომსახურებებთან, რის საფუძველზეც აქვს დიდი გამოცდილება როგორც სადაგასადახო, ასევე IFRS FOR SMES სტანდარტის მიმართულებით.