პროექტები

ახალგაზრდობა უსაფრთხოებისთვის

პროექტის მთავარი მიზანია საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტების შესახებ კახეთში მცხოვრები ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება. GCSD გამართავს არაერთ ტრეინინგს ამ თემაზე კახეთში მცხოვრების სტუდენტებისთვის. ცენტრი ასევე უზრუნველყოფს ტრეინინგების პროცესში გამოკვეთილი აქტიური სტუდენტების ჩამოყვანას თბილისში და შესაბამისი სასწავლო ვიზიტების ორგანიზებას საქართველოს შესაბამის უწყებებში. ამასთან პროექტის ფარგლებში გაიცემა მცირა გრანტები, კახეთში მცხოვვრები ახალგაზრდების ინიციატივების ხელშეწყობისთვის.

სხვა პროექტები

VACCINATION4GEORGIA

დონორი: გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტრო (BMZ)