პროექტები

ისაუბრე, იკვლიე და აღმოაჩინე ნატო

პროექტი: ისაუბრე, იკვლიე და აღმოაჩინე ნატო
განმახორციელებელი ორგანიზაცია: საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD)
დონორი: პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩო თბილისში
ხანგრძლივობა: 3 თვე
 
პროექტის მიზანია, ახალგაზრდებს და საზოგადოების სხვა ჯგუფებს გააცნოს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის შესახებ არსებული აქტუალური თემები და ხელი შეუწყოს ამ საკითხებზე დისკუსიის წარმართვას.
 
პროექტი რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება, კერძოდ: საუბრები ნატოს შესახებ, სტუდენტებისა და ექსპერტების მიერ კვლევითი დოკუმენტების მომზადება და შემაჯამებელი კონფერენცია.
 
პროექტი თბილისში პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება, რომელიც ასევე არის ნატოს საკონტაქტო საელჩო საქართველოში.

სხვა პროექტები