სიახლე

GCSD-ის ახალი დირექტორი

საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრს გამგეობის გადაწყვეტილებით ახალი დირექტორი ჰყავს. გიორგი გოგუაძე 4 წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს GCSD-ის. გიორგი დღემდე იკავებდა ორგანიზაციის დირექტორის მოადგილის პოზიციას. ორგანიზაციის დამფუძნებელი, ლევან დოლიძე, GCSD-ის მართვას განაგრძობს გამგეობის თავმჯდომარის პოზიციიდან.