სიახლე

საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის მონიტორინგის ანგარიში

22 აპრილს, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრმა (GCSD) საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია გამართა. გამოქვეყნებული ანგარიში შეიცავს შეფასებებს კომიტეტის საქმიანობაზე,ანგარიშში ასევე წარმოდგენილია რეკომენდაციები უსაფრთხოების სექტორზე დემოკრატიული კონტროლის გაძლიერების მიზნით საქართველოს პარლამენტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებებთან დაკავშირებით.

მონიტორინგის ანგარიში იხილეთ აქ