ჩვენი გუნდი

ნინო ვაშაყმაძე

ნინო ვაშაყმაძე

ადმინისტრაციული მენეჯერი

ნინო ვაშაყმაძე GCSD-ის გუნდს, ადმინისტრაციული მენეჯერის პოზიციაზე, 2018 წლის სექტემბრიდან შემოუერთდა. ნინო ევროპული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტია და 2007 წლიდან აშშ–ს საერთაშორისო განავითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებულ პროექტებში მუშაობდა სხვადასხვა პოზიციებზე ადმინისტრაციის, ადამიანური რესურსების მართვისა და შესყიდვების განხრით. მას გავლილი აქვს სხვადასხვა ტრენინგი, როგორებიცაა: „ადმინისტრაციული რესურსის როლი პროექტის იმპლემენტაციისას“, „ადამიანური რესურსების მართვის საუკეთესო გზა“, „შესყიდვები ფედერალური და ევროპული დაფინანსებების შემთხვევაში“ და სხვა.