2022 წლის ანგარიში ორგანიზაციული საქმიანობის შესახებ

კიბერუსაფრთხოება: გარემოს ანალიზი და პრევენციული მექანიზმები

საქართველოში გავრცელებული ძალადობრივი ექსტრემისტული ნარატივის კვლევის ანგარიში

ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციისთვის საქართველოს შესაძლებლობების გაძლიერება

საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული კომუნიკაციების პროგრამა

ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD) არის იუკერძოებელი და ნეიტრალური არასამთავრობო ორგანიზაცია. GCSD წარმოადგენს ერთ-ერთ მოწინავე ანალიტიკურ კვლევით ცენტრს საქართველოში. ჩვენი ღირებულებები ეფუძნება თანასწორობის, ადამიანის თავისუფლების, პატივისცემის, ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის პრინციპებს.

ჩვენი ძირითადი მიზნებია: საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; ქვეყნის ეფექტიანი და დემოკრატიული მართვის პრინციპების განმტკიცება; მისი ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერა და ქვეყნის მდგრადი განვითარების პირობების შექმნა. 

მიზნებიდან გამომდინარე, ჩვენი საქმიანობა მოიცავს: კვლევას, კონსულტაციას, მონიტორინგს, ადვოკატირებასა და სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას.